Условия работы (Договор-оферта)

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

на купівлю-продаж товарів на відстані через мережу Інтернет

Викладений нижче текст Договору адресований фізичним особам, які тимчасово чи постійно проживають, або перебувають на території України, і є офіційною публічною пропозицією ТОВ ««ЛАЙТ КОНВЕРС ЛТД» «, що іменується надалі ПРОДАВЕЦЬ, і діє на підставі Статуту, і будь-яка фізична особа, яка повністю і беззастережно приймає умови цього Договору приєднання відповідно до статей 633 та 634 Цивільного Кодексу України, що виразила акцепт цієї оферти, що пройшла реєстрацію на сайті http://shop.lightconverse.ua і яка діє у власних інтересах або інтересах юридичної особи, що іменується надалі ПОКУПЕЦЬ, уклали цей публічний Договір (далі «Договір») про нижченаведене:

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Під поняттям «Товар» в рамках цього Договору розуміються товари, представлені на сайті http://shop.lightconverse.ua, щодо яких вказана ціна, назва та опис і, які доступні до придбання. Також товар може супроводжуватись його зображенням.

1.2. Під поняттям «Інтернет-магазин» в рамках цього Договору розуміється відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на сайті http://shop.lightconverse.ua, який дозволяє ознайомитись з Товаром, його зовнішнім виглядом, ціною, умовами оплати, доставки, зробити відповідне замовлення та сплатити його за допомогою системи електронних платежів або на підставі виставленого рахунку.

1.3. Під поняттям «Передплата» в рамках цього Договору розуміється попереднє замовлення та оплата товару, наявність якого передбачається в терміни, що вказані в опису Товару.

1.4. Під поняттям «Кошик» в рамках цього Договору розуміється частина Інтернет-магазину, що відповідає за відслідковування та відображення в реальному часі вибраних ПОКУПЦЕМ товарів для придбання із зазначенням загальної вартості на них з урахуванням доставки, знижок та інших чинників.

1.5. Під поняттям «Замовлення» в рамках цього Договору розуміється визначений ПОКУПЦЕМ за допомогою Кошика перелік Товарів, їх кількість та спосіб доставки із зазначенням ПІБ ПОКУПЦЯ та адреси доставки.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим ДОГОВОРОМ продавати ПОКУПЦЮ Товар, що є предметом продажу за цим ДОГОВОРОМ, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим ДОГОВОРОМ, купувати названий Товар та оплачувати його ціну.

2.2. ПРОДАВЕЦЬ гарантує, що Товар не переданий під заставу, не знаходиться в спорі, під арештом та на нього не розповсюджуються права третіх осіб.

2.3. ПРОДАВЕЦЬ та ПОКУПЕЦЬ підтверджують, що даний Договір не являється фіктивним, удаваним правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману.

2.4. ПРОДАВЕЦЬ підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, що регулює сферу правовідношень, що виникають та діють в процесі виконання Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію Товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність в разі порушення прав ПОКУПЦЯ в процесі виконання Договору та реалізації Товару.

  1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ І ЗМІНИ ЙОГО УМОВ

3.1. Укладанням Договору з боку ПОКУПЦЯ, тобто повним і беззастережним прийняттям ПОКУПЦЕМ умов Договору, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України і здійсненням ПОКУПЦЕМ оплати у відповідності з зробленим Замовленням.

3.2. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право вносити зміни до умов даного договору.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Усі інформаційні матеріали, представлені в Інтернет-магазині, носять довідковий характер і не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію про властивості і характеристики Товару, включаючи кольори, розміри й форми. У випадку виникнення у ПОКУПЦЯ питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення, ПОКУПЕЦЬ повинен звернутися до ПРОДАВЦЯ.

4.2. Оформлення ПОКУПЦЕМ Замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатнє й повне ознайомлення ПРОДАВЦЯ з Товаром, з інформацією про наявність (відсутності) преференцій, знижок, а також про вплив умов Замовлення на формування кінцевої ціни Товару.

4.3. У випадку відсутності замовлених Товарів на складі ПРОДАВЦЯ, у тому числі із причин, що не залежать від ПРОДАВЦЯ, ПРОДАВЕЦЬ вправі анулювати зазначений Товар із Замовлення ПОКУПЦЯ, і повідомити про це ПОКУПЦЯ шляхом напрямку електронного повідомлення надсилати на адресу, зазначеному при реєстрації ПОКУПЦЯ.

4.4. Замовлення вважається виконаним у момент фактичної передачі Товарів, що входять до складу Замовлення, ПОКУПЦЕВІ на підставі виданої ПРОДАВЦЕМ, транспортною або кур’єрською компанією, що здійснює поставку Замовлення, накладній (квитанції, реєстру доставки тощо) на певні Товари під підпис ПОКУПЦЯ. По виконанні Замовлення зобов’язання ПРОДАВЦЯ перед ПОКУПЦЕМ вважаються виконаними.

4.5. Право власності на Товар і пов’язані з ним ризики переходить від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ в момент передачі Товару. Підтвердженням переходу права власності на Товар служить підпис ПОКУПЦЯ в накладній (квитанції, реєстру доставки тощо), виданої ПРОДАВЦЕМ, транспортною або кур’єрською компанією.

4.6. Прийнявши умови цього Договору ПОКУПЕЦЬ надає ПРОДАВЦЮ свою згоду на право збирати, зберігати, використовувати, поширювати і отримувати надану ПОКУПЦЕМ інформацію у зв’язку з виконанням даного Договору:

4.6.1. Необхідну приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг ПРОДАВЦЮ відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та ПРОДАВЦЕМ договорів.

4.6.2. Необхідну в інших випадках відповідно до вимог законодавства України

  1. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Ціна кожного окремого Товару визначається ПРОДАВЦЕМ на свій розсуд і публікується в Інтернет-магазині. Ціна Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів та ціни доставки за виключенням розміру знижки.

5.2. Ціна Товару та Замовлення встановлюється в гривнях України.

5.3. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Зазначена сума може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.

5.4. ПОКУПЕЦЬ проводить 100 % оплату товару відповідно до Замовлення.

5.5. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження 100 % оплати за товар на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ. Факт такої оплати свідчить про згоду ПОКУПЦЯ з умовами даного Договору.

5.6. Доставка Замовлення ПРОДАВЦЕМ виконується після 100 % оплати Замовлення.

5.7. У випадку невірної вказівки ціни замовленого ПОКУПЦЕМ Товару, ПРОДАВЕЦЬ із першою нагодою інформує про це ПОКУПЦЯ для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв’язатися із ПОКУПЦЕМ дане Замовлення вважається анульованим. Якщо Замовлення було оплачене, ПРОДАВЕЦЬ повертає ПОКУПЦЕВІ оплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок ПОКУПЦЕВІ або іншим прийнятним способом.

5.8. Ціна Товару в Інтернет-магазині може бути змінена ПРОДАВЦЕМ в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений ПОКУПЦЕМ Товар зміні не підлягає.

5.9. До моменту зарахування коштів ПОКУПЦЯ на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ товар не резервується. ПРОДАВЕЦЬ не може гарантувати доступність Товару на складі ПРОДАВЦЯ в кількості, зазначеній у момент оформлення Замовлення, в наслідок чого, можуть збільшитися строки обробки Замовлення. Якщо буде потреба здійснення повернення коштів ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЕВІ для здійснення повернення коштів ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний повідомити ПРОДАВЦЕВІ реквізити банківського рахунку, на який ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний перерахувати грошові кошти.

  1. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

6.1.Обов’язки ПРОДАВЦЯ

6.1.1. Надавати правдиву інформацію щодо Товарів, умов доставки та цін на них.

6.1.2. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.

6.1.3. Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні зобов’язання відповідно до умов даного Договору.

6.1.4. У випадку зміни строку поставки, негайно інформувати ПОКУПЦЯ про зміну умов поставки з метою одержання згоди на нові умови виконання Замовлення в цілому, або в частині. ПРОДАВЕЦЬ інформує ПОКУПЦЯ за допомогою телефонного або електронного зв’язку.

6.2.Обов’язки ПОКУПЦЯ

6.2.1. Надавати ПРОДАВЦЮ достовірну, правдиву та коректну інформацію, в т.ч. при реєстрації в Інтернет-магазині.

6.2.2. Оплачувати Товар, відповідно до Замовлень, за зазначеним у них цінах.

6.2.3. При прийманні замовлення провести зовнішній огляд на предмет зовнішнього пошкодження упакування у випадку відсутності зовнішніх пошкоджень упакування підписатися в накладній (квитанції, реєстрі тощо) про одержання Замовлення. Відкрити в присутності представника служби поставки зовнішнє упакування з метою перевірки зберігання вкладеного, оглянути Товар на предмет цілісності його індивідуального упакування й наявності зовнішніх пошкоджень на ній.

6.2.4. У випадку наявності претензій вимагати від представника служби поставки скласти Акт зовнішнього огляду й Акт приймання в 3-х екземплярах. В акті огляду описуються пошкодження зовнішнього упакування, а в Акті прийому описуються усі пошкодження індивідуального упакування товару.

6.2.5. У випадку передачі ПРОДАВЦЕМ Товару з порушенням умов Замовлення про кількість, асортименти, комплектність, тарі й (або) упакуванню Товару, — не пізніше 5-ти, наступним за днем купівлі (одержання), календарних днів повідомити ПРОДАВЦЯ про ці порушення. При цьому товар має бути повернутий у товарному вигляді зі збереженням споживчих властивостей та всіх ярликів, пломб и т.п.

6.2.6. Надати точні паспортні данні для можливості отримати замовлення в офісі кур’єрської компанії, які розміщенні на його сайті та особисто з’явитися з паспортом.

6.3. Права ПОКУПЦЯ

6.3.1. Вимагати повернення передоплати у випадку неможливості виконання ПРОДАВЦЕМ умов Замовлення.

6.3.2. Ввести зміни в Замовлення до його оплати.

6.3.3. До передачі Товару відмовитися від виконання Договору за умови відшкодування ПРОДАВЦЕВІ транспортних витрат, понесених ПРОДАВЦЕМ у зв’язку зі здійсненням дій по виконанню даного Договору.

6.3.4. При виникненні претензій щодо якості Товару, пред’явити їх у строки і у відповідність до Закону України «Про захист прав споживачів» через місцевий сервісний центр, а у випадку його відсутності через ПРОДАВЦЯ. У цьому випадку ПОКУПЕЦЬ приймає до відома, що граничний термін ремонту може бути подовжений на строк пересилки Товару в обидва кінці та можливі відстрочки які можуть виникнути через графік роботи кур’єрських служб.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за збиток, заподіяний ПОКУПЦЕВІ внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених в Інтернет-магазині.

7.2. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за неналежне, невчасне виконання Замовлення та своїх зобов’язань за цим Договором в разі надання ПОКУПЦЕМ недостовірної, неправдивої та некоректної інформації.

7.3. Сторони відповідають за виконання зобов’язань за цим Договором відповідно до діючого законодавства України.

7.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа й інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, що виникли незалежно від волі Сторін після укладання даного Договору. Сторона, що не може виконати своїх зобов’язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами.

  1. РОЗГЛЯД СПОРІВ

8.1. У випадку виникнення питань і претензій з боку ПОКУПЦЯ він повинен звернутися до ПРОДАВЦЯ по телефону або в інший доступний спосіб.

8.2. Сторони приймуть усі міри до розгляду спорів та розбіжностей, які можуть виникнути при виконанні зобов’язань за Договором або у зв’язку із цим, шляхом переговорів.

8.3. У випадку якщо Сторони не прийшли до згоди, усі спори підлягають розгляду відповідно до процедури, передбаченої законодавством України.

  1. ІНШІ УМОВИ

9.1. Договір набуває чинності з моменту реєстрації ПОКУПЦЯ в Інтернет-магазині і проведення оплати до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.

9.2. У випадку виникнення питань і претензій з боку ПОКУПЦЯ він повинен звернутися до Служби по роботі із клієнтами ПРОДАВЦЯ по телефону або в інший доступний спосіб. Усі виникаючі спори сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів, при недосягненні згоди спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до діючого законодавства України.

9.3. Даний договір, розміщений на використовуваному ПРОДАВЦЕМ Інтернет-магазині на сайті http://shop.lightconverse.ua є публічної офертою. Відсутність підписаного між сторонами екземпляру Договору на паперовому носії, із проставленими підписами сторін, у випадку проведення по ньому фактичної оплати ПОКУПЦЕМ, не є підставою вважати даний Договір не укладеним. Проведення оплати у відповідності зі зробленим Замовленням вважається акцептом ПОКУПЦЯ.

9.4. Визнання судом недійсності якого-небудь пункту даного договору не спричиняє недійсність інших пунктів.

9.5. Цей Договір може бути припинений за згодою Сторін або з волі однієї із Сторін.

9.6. Умови цього Договору, крім передбачених п. 5.1., можуть бути змінені Товариством в односторонньому порядку. У разі прийняття Товариством рішення про зміну умов цього Договору, Товариство розмістить на офіційному Інтернет-сайті http://shop.lightconverse.ua повідомлення про таку зміну та наддасть можливість Претенденту ознайомитися з новими умовами не менш ніж за 1 (один) календарний місяць до вступу таких змін в силу. У разі незгоди Претендента з новими умовами, Претендент зобов’язаний направити письмову відмову про згоду на обробку його персональних даних. Отримання письмової відмови і знищення персональних даних означає припинення дії цього Договору.

9.7. Неотримання такої відмови у встановлений в цьому пункті строк є виразом повної та беззастережної згоди Претендента з новими умовами цього Договору.

9.8. Оператор за цим Договором є: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛАЙТ КОНВЕРС ЛТД» код ЄДРПОУ 30264287.

9.9. Адреса Оператора: 03680 м.Київ,вул.Антона Цедіка, 12, оф.108

Все результаты поиска